Rusya’da, Federal Göçmen Servisi ve benim de bir ara ortak çalışma yürüttüğüm OPORA müşterek bir rapora imza atmışlar. OPORA, Rusya’da kobileri desteklemek için kurulmuş, bizim KOSGEB tarzı bir kuruluş ancak çok ciddi yetkileri var. Bizzat, Vladimir Putin’in himayesinde çalışmalarını yürütüyorlar.Rusya’da, Türkiye’deki gibi 50, 60 yılık Kobiler bulmak tabii ki mümkün değil. Bolşevikler, serbest girişim adına ne varsa 70 yıl bastırmışlar. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra geçen 20 yılda ise küçük ve orta boy işletmelerin boy göstermesi kolay değil.

Continue reading

Author's picture

Burak Pehlivan


Kiev / Ukrayna