II. Dünya Savaşı sonrasında, yaklaşık 50 yıl Sovyetler Birliği’nin parçası olan üç Baltık cumhuriyeti Litvanya, Estonya ve Letonya, birliğin en özgür ülkeleri, adeta Batı’ya açılan bir penceresi olarak kabul edilmiş. Sovyetler Birliği’ni hiçbir zaman benimsemeyen bu üç ülkenin 90’lı yılların başında birbiri ardına bağımsızlık ilanlarıysa birliğin tarih sahnesinden ayrılışınının ana katalizörü oldu. Bugün hem NATO’nun hem de AB’nin bir parçası olan bu üç ülkede, son 20 yılda gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği’nin cömert fonlarıyla desteklenen yapısal reformlarla planlı ekonomiden, serbest piyasa ekonomisine geçilirken halk geniş bir refah düzeyine ulaştı.

Continue reading

Türk Ukrayna İşadamları Derneği(TUİD) heyeti, Moskava’daki temasları kapsamında Rus Türk İşadamları Birliği(RTİB) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette iki işadamı derneği arasında işbirliğine gidilmesi kararı alındı. Rusya, Doğu Avrupa’da en çok Türk sermayesinin olduğu ülke Görüşmenin başında TUİD yönetim kurulu başkanvekili Burak Pehlivan, RTİB başkanı Naki Karaaslan ve RTİB yönetim kurulu üyelerini Türk Ukrayna İşadamları Derneği ve TUİD’in Doğu Avrupa’daki Türk işadamları dernekleri arasında bir iletişim platformu olması planlanan Doğu Avrupa Türk İşadamları Dernekleri Birliği(DAİB) projesi hakkında bilgilendirdi.

Continue reading

Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin Yunanistan ziyareti kapsamında, TUİD Başkanvekili Burak Pehlivan ve yönetim kurulu üyesi Aziz Şimşek ilk olarak Türkiye Cumnhuriyeti Atina Ticaret Başmüşvariliği’ni daha sonra ise Yunanistan Sanayiciler Birliği(SEV) ‘i ziyaret etti. Atina Ticaret Başmüşaviri Ali Sakallıoğlu’nun makamında yapılan ilk görüşmede, Atina Ticaret Müşaviri İsmail Tulukçu da hazır bulundu. Ziyaretin ana gündem maddesi TUİD’in öncülüğünde gelişen Doğu Avrupa Türk İşadamları Dernekleri Birliği projesi DAİB oldu. Proje ve proje ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Atina ticaret başmüşavirini bir sunum ile bilgilendiren TUİD başkanvekili Burak Pehlivan, sunumunda ayrıca Ukrayna’daki son ekonomik duruma ve Ukrayna’da Türk sermayesine de değindi.

Continue reading

Author's picture

Burak Pehlivan


Kiev / Ukrayna