Ukrayna, Sovyetler Birliği’nden gelen güçlü bir otomotiv üretim altyapısına sahip olmakla birlikte özellikle binek otomobil satışlarında ithal araçlar pazara hakim durumdadır. Sermaye yetersizliği, teknolojik gelişimleri zamanında gerçekleştirememe ve ülkede bu sektörde üretimi teşvik etmekten uzak sanayi politikaları, otomotiv sanayisinin güçlenmesinin önündeki engeller olarak karşımızda duruyor. Ukrayna, Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla lüks otomobilin satıldığı, kullanıldığı bir ülkedir. Bu sonucu oluşturan etmenlerin başında gümrük vergilerinin yüksek olmaması, Avrupa ülkelerinde yüksek hacimli motorlu araçlardan alınan özel tüketim vergisinin yokluğu, ikinci el otomobil ithalatının serbestliği, benzinin görece ucuz olması ve yıllık otomobil vergilerinin yok denecek kadar az olması gelmektedir.

Continue reading

Author's picture

Burak Pehlivan


Kiev / Ukrayna