Başbakan Erdoğan’ın bir günlük Ukrayna ziyareti son erdi. Ziyaret öncesi kaleme aldığımız yazıda üç konunun çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Bunlardan biri Türkiye ve Ukrayna arasında Serbest Ticaret Antlaşması’nın imzalanmasında mesafe alınması, bir ikincisi vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasının gündeme getirilmesi, üçüncüsü ise Kırım’da bir konsolosluk açılmasıydı.Bu üç maddeden en önemlisi kuşkusuz ki iki ülke arasında Serbest Ticaret Antlaşması’nın imzalanmasıdır. Vizelerin kaldırılması siyasi açıdan bir başarı olacağı gibi, orta vadede iki ülke ekonomisinin gelişiminde olumlu sonuçlar yaratacaktır.

Continue reading

Author's picture

Burak Pehlivan


Kiev / Ukrayna