Türkiye, sağlık sektörünün gelişimi itibarıyla Dünya’da önemli bir devlet. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi sosyal destek kuruluşlarına, bugün Dünya’nın en gelişmiş ülkelerinden olan Japonya, Güney Kore gibi ülkelerden önce sahip olmuş bir ülke. Günümüzde onlarca Tıp Fakültesi’nde binlerce doktor ve uzman eğitim alıyor, araştırma yapıyor. Dünya’nın en önemli kalp cerrahi Mehmet Öz’ün, en önemli beyin cerrahlarından Gazi Yaşargil’ in Türk olması bir tesadüf değil. Türkiye’deki tıp fakülteleri diğer fakültelerin aksine, uluslararası yayın sıralamasında Dünya’da ilk 25 ülke arasında yer alıyor.

Continue reading

Author's picture

Burak Pehlivan


Kiev / Ukrayna