Osmanlı imparatorluk tarihinin önemli bir bölümü Avusturya, daha sonra ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Doğu Avrupa’nın ve Balkanlar’ın kontrolü için yapılan savaşlarla geçmiştir. Lisedeki tarih hocamız, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama dönemine girmesinin sebeplerinden biri olarak, pay-ı tahtın doğal sınırlarına ulaşmasını, genişleyebileceği yönlerde güçlü devletler, imparatorluklar ile çevrelenmesini de sayardı. Onun batı sınırlarında artık Avusturya, daha sonra ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardı. Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme devri, 1683 yılında II. Viyana kuşatmasındaki bozgun sonrası yapılan savaşlar ve 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşmasıyla biten süreçle başlarken, yüzyıllarca rakibi olan bir başka büyük imparatorluk Avusturya Macaristan’ın çöküşü ise I.

Continue reading

Author's picture

Burak Pehlivan


Kiev / Ukrayna