Geçen yazımda, Türkiye’nin son zamanlarda çeşitli ülkeler ile yapmış olduğu, karşılıklı olarak vize kaldırma anlaşmalarının yararından söz etmiştim. Ancak bu faydalı adımlar atılırken, içeride de vatandaşların yurtdışına seyahat özgürlüğünü kısıtlayan engellerin kaldırılmasının gerekliliğine değinmiştim. Bu yazımda ifade edilen görüşlere katılanlar olduğu gibi, farklı düşünenler de oldu. Bir bölüm okuyucu, devletin kaynağa ihtiyacı olduğunu ve yurtdışı çıkış fonu bedelinden ve pasaport harçlarından ciddi bir kaynak sağlandığını ifade etti. Bu yazımda, bu” kaynak sağlama” argümanı üzerinde duracağım.

Continue reading

Author's picture

Burak Pehlivan


Kiev / Ukrayna