Türk iş Dünyası için yurtdışında bir ilk, Türkonfed International

by burakpehlivan on 06/12/2022

 

 

Türkonfed’in tek uluslararası federasyonu olan ve yurtdışındaki birbirlerinden bağımsız, farklı coğrafylardaki Türk iş derneklerini birleştiren yapısıyla alanında Türk iş dünyasında bir ilk olan Türkonfed Internationa’il, 2015 yılında Türkonfed’in Çanakkale zirvesinde Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Gürcistan ve Almanya’daki Türk iş dernekleri olarak kurmuştuk. Daha sonra aramıza katılan ilk dernek Türk-Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği  (TÜRAB) olmuştu, dernek başkanı Canan Sunay ise yine federasyonumuzdaki ilk kadın başkanıydı. Bugün itibarıyla faaliyetleriyle 70 ülkeyi kapsayan 17 derneği bünyemizde barındırıyoruz. Federasyonumuz, ülkemizin birbirinden bağımsız yurtdışındaki Türk iş derneklerinin bir araya geldiği hala en büyük organizasyonudur. 

 

Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) olarak aslında 2012 yılında, Doğu Avrupa’daki Türk iş derneklerini bir iletişim platformu içinde birleştirmek için yola çıkmış, aynı yılın ekim ayında Varşova’da Polonya Türk İşadamları Derneği (POTİAD) ile birlikte Doğu Avrupa’daki Türk İşadamları Dernekleri Birliği’ni (DAİB) kurmuştuk. Bölge ülkelerindeki iş derneklerimize yaptığımız ziyaretlerle bu birliği güçlendirmiş ve üye sayısını artırmıştık nitekim bu proje ile Bükreş’te Doğu Avrupa’daki en başarılı Türk İşadamları Derneği ödülüne layık görülmüştük. Türkonfed yönetiminin 2013’de Ukrayna’ya yaptığı çalışma ziyaretinde ve sonrasındaysa dönemin Türkonfed Başkanı Süleyman Onatça’nın Ukrayna ziyaretlerinde bu DAİB deneyimini paylaşma imkanı bulmuş ve yurtdışındaki Türk derneklerinin esnek bir yapıda birbirleriyle bir araya gelmesinin önemine dikkat çekmiştik. Görüşmelerimizde her fırsatta kurumsal bazda Türkonfed çatısı altında bir yurtdışı Türk dernekleri federasyonun oluşmasının yararlarını dile getirmiştik. Görüşlerimiz kabul gördü, Türkonfed yönetimi bu fikri ve projeyi yine o dönemde başkan yardımcısı olan Hasan Kamil Hayali’nin de gayretleriyle sahiplendi. DAİB böylece Türkonfed International’a giden yolda güzel bir başlangıç olmuştu. 

 

Türkonfed International olarak misyonumuz yurtdışındaki Türk iş dünyamızı kişiler değil, kurumsal yapılar, dernekler bazında bir araya getirmek. Bunu yaparken farklı ülkelerdeki iş derneklerimizin en iyi uygulamalarının diğer dernekler tarafından benimsenmesi yoluyla deneyim paylaşımı yapmak ve derneklerimizi ve derneklerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek. Bu dernekler o ülkelerdeki uç beylerimizdir. Daha çok ihracat yapmamız, yurtdışında daha doğru yatırım seçimlerinde bulunmamız için adeta pusula görevi görürler. Türkonfed International olarak vizyonumuzda kendi alanımızda dünyada bağımsız ve gönüllük esasına dayanan bir anlayışla federasyonumuzun 100’den fazla ülkede faaliyette bulunması ve Dünya’nın belli başlı tüm coğrafyalarını kapsayacak şekilde iş dünyası olarak ülkemizin yurtdışındaki yumuşak gücüne katkıda bulunurken, dış ticaretimizin artmasına destek vermek var. Türkiye olarak müthiş bir üretim ve ihracat potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelin realize olmasında yurtdışındaki Türk iş derneklerimize de büyük görev düşüyor. 

 

İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, iletişimin bile aslında tek başına ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Türkonfed International esnek, adem-i merkeziyetçi bir yapı. Üye iş derneklerimizin başkanları yönetim kurulumuzu oluşturuyor. Belirli aralıklarla bir araya gelerek faaliyette bulunduğumuz ülkelerdeki gelişmeleri paylaşıyor, tecrübelerimizi birbirimize aktarıyoruz. Daha önce ifade ettiğim gibi başarılı örnek uygulamaları kendi derneklerimize uyarlıyoruz. Ben şahsım adına da bunun faydalarını çok gördüm. TUİD olarak ilerlememize ve gelişmemizde diğer Türk dernekleriyle Türkonfed International çatısı altında kurduğumuz iletişimin büyük payı oldu. 

 

Yönetim kurulu toplantılarımız dışında Türkonfed’in Türkiye’nin her yanına yayılmış dernekleriyle, federasyonlarıyla da bir araya gelerek işbirliği olanaklarını değerlendiriyoruz. Bakın, birçok ülkenin sahip olmadığı bir avantaja sahibiz. Bugün bir iş insanımız Gürcistan’da, Fas’ta, Hırvatistan’da ya da Peru’da bir bağlantıya ihtiyaç duyduğunda, ya da bu ülkelerle ilgili danışmak istediği bir ticari konu olduğunda oradaki iş derneğimizle temasa geçerek bu bilgilere ulaşabiliyor. Birçok ülkenin yurtdışıdaki iş dünyaları bu yapı ve kapasiteye sahip değil. Türkonfed International ise tüm bu derneklerimiz arasında adeta bir iletişim ağı kurarak bilgiye ve doğru kişilere, kurumlara ulaşmayı hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. Bu yıl 6. yılımızı kutlayacağız, genç bir organizasyonuz. Buna rağmen 70 ülkeye ulaştık. Ülkemizin daha çok ihracata ihtiyacı var. Biz Türkonfed International ve üye dernekler olarak bu noktada üzerimize düşeni yapıyoruz ve önümüzdeki dönem daha da fazlasını gerçekleştirmek için çabalarımızı artıracağız. 

 

Pandemi döneminde de farklı ülkelerde olmamıza rağmen faaliyetlerimizde hız kesmedik. Teknolojinin imkanlarından da faydalanarak iletişimizi azaltmak bir yana artırdık, dayanışmamızı güçlendirdik. Bu süreçte Moldova’daki Türk iş derneğimizin iki ülkenin birbirleri nezdindeki büyükelçilerinin de katılımıyla dijital bir rozet takma töreniyle üyeliğe kabul ederek, Türk iş dünyamız açısından bir ilke imza attık. Türkonfed International ve Ukrayna’daki bir iş derneğimizin başkanı olarak, ülkedeki devlet yetkilileriyle de özel sektör temsilcileriyle de yaptığım görüşmelerde Türkonfed International’dan her zaman bahsediyorum. Türkiye’nin gönüllülük ve bağımsızlık esasına göre örgütlenmiş en büyük iş insanları organizasyonunun bir parçası olmak, yine 70 ülkedeki Türk iş dünyasının bir çatı altında birleştiğini paylaşmak şüphesiz muhataplarımız nezdinde bize önemli bir güç katıyor. Pandemi döneminde olsun, öncesinde olsun Türkonfed International’ın varlığı bulunduğumuz ülkelerde bizlere önemli bir güç katıyor. 

 

Şirketlerimiz, iş insanlarımız yatırım kararları alırken, girmek istedikleri ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz, Ticaret Müşavirliklerimiz ve İş Derneklerimizle istişare etmelerinde mutlak surette yarar var. Biz Türkonfed International olarak, bu süreci kolaylaştırıyoruz.  Girişimcilerimiz eğer iş yapmak istedikleri ülke, üye derneklerimizin faaliyette bulunduğu 70 ülkelerden biriyse tek bir elden derneklerimiz üzerinden ülkeyle ve bulundukları sektörlerle ilgili doğru ve gerekli bilgiye ulaşmalarına katkıda bulunuyoruz. Bu noktada iş insanlarımıza ticaret, ihracat, yatırım gibi alanlarda elden gelen her türlü desteği vermeyi hazırız. 29 ülkede faaliyetlerini başarıyla sürdüren ve Federasyonumuzun en geniş coğrafyaya yayılmış, en çok ülkede temsil edilen üyesi olan TÜRAB’a bugüne kadar çok iş düştü, düşüyor. 

 

TÜRAB, üye olduğu ilk günden beri Türkonfed International’ın büyümesine, kurumsal kimliğinin gelişmesine, bilinirliğinin ve görünürlüğünün artmasına en çok katkıda bulunan iş derneklerimizin başında geldi. TÜRAB başkanı Canan Sunay’a ise ailesine, kendi işlerine, TÜRAB’a ayırdığı zamanın yanı sıra büyük fedakarlıklarla Türkonfed International’ın neredeyse tüm faaliyetlerine aktif katılım gösterdiği için müteşekkirim. TÜRAB gibi kurumlara, Canan Sunay gibi başarılı, fedakar iş insanları ve değerli dernek yöneticilerine ülkemizin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ülkemizin daha yüksek refah düzeyine ulaşması için daha çok mal ve hizmet ihracatı yapmamızdan başka şansımız yok. Bu noktada iş derneklerimiz bulundukları ülkelerde ne kadar güçlü, prestijli olurlarsa, ne kadar yaygın bir yapılanmaya ve kapsayıcılığa sahip olurlarsa ve birbirleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini ne kadar artırırlarsa, ülkemizin yurtdışındaki ekonomik gücüne de, daha çok ihracat yapılmasına da o kadar çok katkıda bulunurlar. TÜRAB’ın Genel Kurul’unun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

 

Burak Pehlivan 

Türkonfed International Yönetim Kurulu Başkanı 

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: