TUİD 11. Genel Kurulu’nda, Burak Pehlivan oybirliğiyle yeniden başkan

by burakpehlivan on 07/11/2021

Sayın Büyükelçim, sayın Divan Başkanı, saygıdeğer divan kurulu üyeleri, değerli üyelerimiz, saygıdeğer konuklar

Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin 11. Olağan Genel Kurulu’na hoş geldiniz, şeref verdiniz.

TUİD’in 10. Dönemini 11. Olağan Genel Kurulumuzla tamamlarken, bu yıl derneğimizin 17. kuruluş yıldönümünü de kutluyoruz. Bu 17 yıl zarfında 11 genel kurul yapmamız, altı farklı başkanın görev alması dinamik, demokratik bir yapının dernekte var olduğunun önemli bir göstergesi. Katılımcı, paylaşımcı, eşitlikçi anlayışımız ise bizi, TUİD’i bugün olduğu noktaya taşıdı.

10. dönemimizin büyük bir bölümü pandemi sürecine denk geldi ancak gerek Türkiye ve Ukrayna’nın gelişen ve derinleşen ekonomik ve siyasi ilişkilerinin oluşturduğu ekosistemin etkisiyle gerekse daha fazla teknoloji kullanımıyla bu olumsuz süreci faaliyetlerimizi azaltmak bir yana, artırarak geçirdik. 400’den fazla etkinliği sığdırdığımız bu dönemde derneğimize 60’tan fazla yeni firma üye oldu ve bu Genel Kurulumuza katılım gösteren üyelerimizin neredeyse yarısı bu dönemde üye olan firmalardan oluşuyor.

TUİD, üç temel prensip, üç saç ayağı üzerinden yükseliyor. Küçük, büyük firma ayrımı yapmamak, girişimci, profesyonel yönetici sinerjisi oluşturmak ve sektörel çeşitlilik adeta derneğimizin temellerine işlemiş durumda.

Ukrayna’da Türk sermayemiz 4,1 milyar $’ı geçiyor ve bu sermayenin %95’ten fazlasını siz üyelerimiz vasıtasıyla temsil ediyoruz. Üyelerimiz arasında ülkemize mal olmuş holdinglerimizin Ukrayna’daki iştirakleri olduğu gibi, işini burada kurmuş, burada büyümüş firmalarımız da var. Sermayeden, istihdam sayısından bağımsız olarak tüm firmalarımız bizim için eşit, nitekim Genel Kurulumuzda bir kez daha tanıklık edeceğimiz gibi her üyemizin bir oy hakkı var.

Türk firmaları, Ukrayna’da, birçok başka ülkede gördüğümüz gibi yalnız tekstil, gıda, inşaat gibi klasik sektörlerde değil, ekonominin hemen hemen her alanında başarıyla faaliyet gösteriyor. Ayakkabı boyasından, traş köpüğüne, makineden, kozmetiğe en az on sektörde pazarda lider konumda yer alıyoruz. Bu çeşitlilik de derneğimizin üye profiline ve ilgili yönetici kurullarına yansıyor, sektörel bir denge her daim korunuyor.

Derneğimizde yıllar içerisinde profesyonel yönetici, girişimci dengesi güçlü bir biçimde oluşturuldu ve sürdürülüyor. Profesyonel yönetici derken, sadece Türk firmalarındaki profesyonelleri kast etmiyorum, birçok dünya devinin Ukrayna’daki operasyonlarının başında Türk yöneticiler bulundu, bulunuyor. Ukrayna’nın en büyük işvereni de, ülkenin en büyük bankası da Türk profesyoneller tarafından yönetildi. Geçmişte şöyle bir algının yaygın olduğunu görürdük. Ukrayna’ya belirli bir süre için gelen Türk profesyonel yöneticiler belki nadir de olsa karşılaştıkları olumsuz deneyimlerden ya da onlara verilen tavsiyelerden dolayı Türk iş dünyasından uzak kalabilirlerdi. Uluslararası okullarda eğer çocukları okuyorsa buradaki diğer Türk velilerle temasları olur, ya da 29 Ekim, 30 Ağustos gibi Milli Günlerimizdeki etkinliklerden etkinliklere iş dünyamızın diğer üyeleriyle bir araya gelirlerdi. Tabii ki istisnalar vardı ama genel tablo buydu. Girişimcilerin algısıysa, bizim elimiz taşın altında, bizler burada hancıyız, profesyonel arkadaşlarımızsa yolcu,  onlar, ülkedeki sorunları, çözümleri bizim kadar içselleştiremezler, iş dünyamıza katkıları bizim kadar olamaz şeklindeydi.

Biz, TUİD olarak, adeta keşfe çıkarak, teknolojinin getirdiği imkanları da kullanarak bu birbirinden değerli Türk profesyonelleri bulmak, onlara ulaşmak için başlangıçta çok çalıştık ancak bugün TUİD’in artan bilinirliği de bu isimlerin de bizlere ulaşmasını sağladı. Bu birbirlerinden değerli isimler derneğimize üye olarak, kurullarımızda görev alarak ya da yalnızca faaliyetlerimize katılıp bizlere destek olarak, derneğimize güç kattılar, iyi yönetişim standartlarımızın yükselmesine katkıda bulunurlarken, uluslararası iş dünyasında da TUİD’in ve Ukrayna Türk iş dünyamızın saygınlığının daha da yukarılara taşınmasına vesile oldular. Kurumsal bazda tüm iş dünyamız böylece bir araya gelebildi. Girişimcilerimiz bu değerli isimlerin müthiş katkılarını görürlerken, profesyoneller de girişimci, profesyonel yönetici sinerjisinin harika sonuçlarını yaşadılar.

ICBAC

Ukrayna’da Türk iş dünyamız içinde başka ülkeleri adeta kıskandıran bir, birlik ve beraberliğimiz var. Bununla birlikte ülkedeki Alman iş dünyasının da, Çinli girişimcilerin de, Avusturyalı iş insanlarının da, farklı ülkeleri temsil eden iş dernek ve odalarının da ortak talepleri, çıkarları, sorunları, önerilerinin olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu çerçevede 2017 yılında, Amerika Ukrayna İş Konseyi, Almanya Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, Britanya Ukrayna Ticaret Odası, Çin İş Derneği, Fransa Ukrayna Ticaret Odası ve Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasıyla birlikte, Ukrayna’da Faaliyette Bulunan Uluslararası İş Dernek ve Odaları Üst Konseyi’ni (ICBAC) kurmuştuk. Daha sonra da Avusturya, Kanada ve İsveçli iş dernek ve odaları da bize katılmıştı. Bu model dünyada da pek örneği olmayan, özgün bir yapı olarak 4 yılı aşan bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Her ay bir araya geliyoruz, başbakanla, bakanlarla, kamu kurumlarının yetkilileriyle birlikte görüşüp, fikirlerimizi paylaşıyor, kamuoyuna ortak çözüm önerilerimizi bu platform üzerinden aktarabiliyoruz. Türkiye ve Ukrayna Serbest Ticaret Antlaşması’nın imzalanması konusunda da, ICBAC’ın büyük ve içten desteğini gördüğümüzü söyleyebilirim.

En geniş temsilcilik ağına sahip iş derneğiyiz

Türkiye dışında kurulan tüm Türk iş insanları dernekleri arasında aynı ülkede en çok şubeye sahip derneğiz. Aynı şekilde, Ukrayna’daki tüm uluslararası iş dernekleri arasında da en geniş şube ağına sahibiz. Doğu Ukrayna’da Harkov’da, güney Ukrayna’da Zaporoje, Herson, ve Odesa’da, Orta Ukrayna’da Vinitsa ve Batı Ukrayna’daysa Lviv’de şubelerimiz, İstanbul’da ise üye olduğumuz Konfederasyonumuz, Türkonfed aracılığıyla bir temsilciliğimiz bulunuyor. Son olarak, yaklaşık altı hafta önce Odesa’da Sayın Büyükelçim sizlerin de teşrifleriyle, Güney Ukrayna temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirmiştik. Böylece Ukrayna içinde Kiev merkez şubemizin yanı sıra 6 şubeye ve Batı Ukrayna Temsilciliğimizle birlikte 2 temsilciliğe ulaşmış olduk. Ülkeyi doğudan batıya, güneyden kuzeye şubelerimiz aracılığıyla tamamen kapsıyoruz.

DAİB ve Türkonfed International ile yurtdışındaki Türk iş derneklerimiz güçlerini birleştirdi

2012 yılında, o gün Ukrayna’da çok farklı bir idare varken, Ukrayna’nın öncelikleri bugünkünden çok daha değişikken, Ukrayna Doğu Avrupa’nın bir parçası demiş, yurtdışı iş dünyasının da dernekler bazında bir araya gelmesinin büyük sinerjiler oluşturacağına inanmıştık. Nitekim Orta ve Doğu Avrupa’da, büyükelçiliklerimiz, iş derneklerimiz ve ticaret müşavirliklerimiz nezdinde yaptığımız temaslarla, Polonya’nın Başkenti Varşova’da, Polonya Türkiye İşadamları Derneği (POTİAD)’la kurduğumuz Doğu Avrupa Türk İşadamları Dernekleri Birliği’ni (DAİB)’i ete kemiğe büründürmüştük. Bu birlik, Türkiye’nin gönüllülük ve bağımsızlık esasına göre örgütlenmiş en büyük iş insanları organizasyonu olan, bugün 300 üye dernek ve 30 federasyonun birleşmesiyle meydana gelen, üyeleri vasıtasıyla ülkemizin tarım ve kamu dışı istihdamının %55’ini, enerji hariç dış ticaretinin ise %83’ini gerçekleştiren Türkonfed’in ilk yurtdışı federasyonu olan Türkonfed International’ın da öncülünü oluşturdu. Nitekim 2015 yılında Almanya, Irak, Gürcistan ve KKTC’deki Türk işadamı derneklerimizle birlikte Türkonfed’in Çanakkale zirvesinde Türkonfed International’ı kurduk.

2019 yılında bu federasyonun ilk başkanlığına seçildik. O gün 22 ülkede faaliyet gösteriyorduk. En son Tayland’daki Türk derneğimizin de katılmasıyla başkanlığımız döneminde federasyonumuz 18 derneğe ulaşırken, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 71’e çıkardık. Halihazırdaysa Çekya Türkiye Müşterek Ticaret Odası, Türkiye Belçika-Lüksemburg Ticaret Odası ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Ticaret Konseyimizle de üyelik müzakerelerimiz devam ediyor. Birkaç ay önce de 2. kez Türkonfed International’ın başkanlığına layık görüldük.

İletişim araçlarının ve sosyal medyanın kullanımında model olduk

Ne kadar çok etkinliğe imza atarsanız atın, bu etkinlikleri duyurabildiğiniz, ilgili kesimlerle paylaşabildiğiniz oranda bilinirliğe sahip, hedef kitlenize ulaşmış olursunuz. Daha on yıl önce sosyal medyanın, güçlü, popüler, takip edilen bir web sitesine sahip olmanın önemine fark ettik. Sosyal medyayı o günlerde iş dernekleri bugünkü gibi kullanamazken, biz TUİD olarak bu alanda öncü olduk. Sosyal Medya güçlendikçe de bu alanda en avantajlı çıkan kurumlardan biri olduğumuz gerçeğini sanırım tüm paydaşlarımız paylaşıyorlardır. Bugün hemen hemen tüm sosyal ağlarda geniş ve nitelikli bir takipçi kitlesine sahibiz, erken yola çıkmanın faydasını görüyoruz. Bu sayede hem merkezimizin bulunduğu Ukrayna’yı, Türkiye’de tanıtma noktasında, hem de ülkemizin sunduğu imkan ve fırsatları Ukraynalı dostlarımıza aktarma konusunda etkili araçlara sahibiz.

Ödül almak çok güzel ama gönüllerde alınan ödüller daha da değerli

2019 yılında, 9. Olağan Kurulumuzda yaptığım konuşmada, 2018 yılının yurtdışındaki en başarılı Türk iş derneği ödülüne layık görüldüğümüzü paylaşmıştım. O yılın aralık ayındaysa bu sefer 10. Dönemimizde yurtdışındaki en başarılı Türk iş derneği ödülüne tekrar layık görüldük. 2020 ve 2021 yıllarında pandemiden dolayı böyle ödül törenleri düzenlenmezken, Ukrayna’da 50’den fazla ülkeden 500’den fazla üye şirketi temsil eden Amerikan Ticaret Odası’nın 2020 yılında, Ukrayna’ya en çok değer yaratan kişi/kurum ödülüne aday gösterilme başarısını bu yıl da yine bu ödüle aday gösterilerek tekrarlamış olduk. 

Saygın Büyükelçim, değerli arkadaşlar,

Ödüller, alınır, verilir ama daha önemlisi, insanların gönlünde aldığınız ödüllerdir. Pandemiye rağmen Ukrayna’ya gelen çok sayıda iş insanımızın da, iş derneklerimizin de, bize ulaşan öğrenci kardeşlerimizin de, gittiğimiz yerlerde görüştüğümüz muhataplarımızın da, TUİD’i nasıl takdir ettiğini görmek, örnek, model alındığımızı duymak hakikaten ödüllerin en büyüğü ve bizler için bayrağı daha da ilerilere taşımada, daha çok çalışmada önemli bir motivasyon kaynağı.

Tüm bu saydıklarım, bizim için elbette gurur verici ama kerameti de kendimizde görme yanılgısına düşmememiz gerekir. Türkiye Ukrayna ekonomik ve siyasi ilişkileri o kadar derin ve güçlü ki, yıllardır öyle güzel bir ”Altın Çağın” içinde bulunuyor, öyle elverişli bir ekosisteme sahibiz ki, hiç şüphesiz eğer ortada bir başarı varsa, en büyük pay ülkelerimiz arasında bu kadar güçlü bağların tesis edilmiş olması.

2 buçuk yılı bulan 10. Dönemimizin büyük bir bölümü pandemiye denk geldi. Ona rağmen bu dönemde Türkiye Ukrayna ekonomik ilişkileri o kadar canlıydı ki, geçtiğimiz yıl 400 milyon $’ın üstünde yatırımla, Türkiye Ukrayna’daki en büyük yabancı sermaye yatırımcısı olurken, Türk inşaat firmalarımızınsa yurtdışında en çok iş aldıkları 2. ülke 2020’de Ukrayna oldu. Pandemi kısıtlamalarına rağmen Ukrayna’dan, Türkiye’ye 1 milyon turist giderken, 149 bin kişiyle Ukrayna’ya havayoluyla en çok turist Türkiye’den geldi. Bu yıl da Ukrayna’dan Türkiye’ye 2 yıl önceki rekor 1 milyon 547 bin rakamını da geçerek 2 milyona yaklaşan bir turist sayısını bekliyoruz. Bugün itibarıyla bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Havayolları’nın 2019’a göre sefer sayısını artırdığı bir elin parmaklarını geçmeyecek ülkelerden biri Ukrayna. Nitekim Eylül ayında Türk Havayolları, yeni bir hat açarak Ukrayna’nın liman şehri Nikolayev’e uçmaya başladı. Ulaşım imkanlarının artarak devam etmesi, hatta seçeneklerin genişlemesi hiç kuşkusuz ekonomik aktivitelere ve turizme de olumlu yansıyor. İş dünyamız, ulaşım noktasındaki avantajlarıyla, Ukrayna’daki en büyük yabancı sermaye yatırımcısı ülkelerden biri olmanın özgüveni ve Türk inşaat firmalarının ülke altyapısına sağladığı 8 milyar $’ı aşan tamamlanan, 2 milyarı bulan devam eden taahhütüyle, ileriye çok daha umutla bakıyor, daha büyük hedeflere koşuyor. Kararlılıkla savunduğumuz, yıllardır imzalanması için çabaladığımız, son dönemdeyse çalışmalarımızı iyice yoğunlaştırdığımız Türkiye Ukrayna Serbest Ticaret Antlaşması’nın imzalanmasıyla bu yıl %40’ı aşan artışla 6 milyar $’ı geçmesini beklediğimiz ikili dış ticaret hacmimiz de 10 milyar $’ların ötesine taşınacaktır. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanımızın Ukrayna’ya yapması planlanan seyahatinde STA’nın imzalanması sürpriz olmayacaktır.

Sürdürülebilirlik ve Bütçe

Yapılanların, başarılanların tek seferle sınırlı kalmaması yani kalıcı olması sürdürülebilirlikle mümkün, zira sürdürülebilirlik sağlanamadığında, icraatlar ve başarılar da devamlı olamıyor. Sürdürülebilirlik açısından, mali sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Bunun içinse en önemli kaynak aidatlar. Aidat ve aidiyet kelimeleri aynı kökten gelir, derneklerde aidat en değerli gelir kaynağı, üyeyle kurumu birbirlerine bağlayan en önemli bağdır. Aidat disiplini sağlandığı, harcamalarsa kontrol altına alınıp, tasarrufa gidildiği zaman daha çok hizmet ve faaliyet için de uygun ortam yakalanmış olur. 10. Dönemimizde de bütçe disiplinini sağladık. Hiçbir firmanın ya da kişinin katkısı derneğin toplam gelirlerinin %10’undan fazlasına ulaşmamalı prensibimizi  titizlikle uyguladık.  Dernek, aidat, reklam ve sponsorluk gelirleriyle tarihinin en çok gelir elde ettiği dönemini yaşarken, yine rekor aidat gelirleri 10. Dönem boyunca elde edildi. Bu durum da yurtdışı Türk dernekçiliği açısından örnek bir model oluşturdu

Gelinen bu noktaya şüphesiz, Büyükelçiliğimizin, Ticaret müşavirliğimizin, Ukrayna Türk Toplumunun, paydaş kuruluşlarımızın, dernek çalışanlarımızın ve elbette siz üyelerimizin desteği olmadan gelinemezdi.

Sayın Büyükelçim,

Her zaman ulaşılabilir oldunuz, yalnız Kiev’de değil, Ukrayna’nın her bölgesinde iş dünyamızı, bizleri yalnız bırakmadınız. Ticaret müşavirliklerimiz gece gündüz demeden sorularımızı cevaplarken, firmalarımıza her zaman destek oldu. Başta üyelerimiz sizler, Ukrayna Türk iş dünyamızın değerli bireyleri maddi ve manevi en zor zamanda ve her şartta yanımızda oldunuz.

Bu konuşmada, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz başkanvekilimiz Ali Bulut’u anmamak mümkün değil. Ali Ağabey, bu coğrafyada geçirdiği 26 yılda oluşturduğu müthiş bilgi ve birikimi, toplumla paylaşma şevk ve isteğine sahip, bunu yapabilecek üstün kalem ve kelama haiz, insanlığı, erdemiyle onu tanıyan, şahsen tanımasa da yaptıklarını bilen, onu takip eden insanların gönlünde yer edinmiş, yeri doldurulamayacak bir arkadaş, bir sırdaş, gerçek bir vatansever, güzel bir vatan evladıydı. Derneğimize de, Ukrayna Türk iş dünyasına da, yurtdışındaki Türk toplumuna da, faaliyet gösterdiği tarım sektörüne de yaptığı büyük hizmetleri her daim hatırlanacaktır. Onu çok özlüyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, ruhu şad, mekanı Cennet olsun.

TUİD’in bu büyük başarısının bir parçası olan herkese, şahsım ve kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Çıta çok yükseldi ve üyelerimiz, paydaşlarımız yeni ilkler, yeni başarılar bekleyeceklerdir. Yeni dönemde görev alacak tüm arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Ukrayna’nın mevzuatındaki ve Dünya’daki gelişmeler doğrultusunda oluşturduğumuz yeni tüzüğümüz ve yeni yapılanmamızın da oylanacağı 11. Dönem Genel Kurulumuz hayırlı olsun.

Saygılarımla,

Burak Pehlivan

TUİD 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

kaynak : tuid.org.ua

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: