Turkey has become one of the top 3 investors in Ukraine

by burakpehlivan on 14/04/2020

*Ukrayna’nı saygın ve ekonomi dergilerinden LDaily’ye Türkiye Ukrayna ekonomik ilişkileriyle ilgili bir röportaj verdim. Ukrayna’daki Türk sermayesinin toplam tutarı 3 milyar$’ı geçti. Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanacak SerbestTicaret Antlaşması karşılıklı ticareti olduğu kadar, yatırımları da artıracak. Bu zor günleri bekleyerek değil daha çok çalışarakgeçirebilirsek, yeniden işler açıldığında büyüme başladığındaTürkiye Ukrayna ekonomik ilişkileri daha da güçlenecek

Моє інтерв’ю у діловому виданні України L’Daily, щоосвітлює події бізнесу і економіки.

На сьогодні загальний обсяг турецького капіталу в Україніперевищив $ 3 млрд. Підписання Угоди про зону вільноїторгівлі між Україною та Туреччиною сприятиме зростаннюяк обсягу двосторонньої торгівлі, так і інвестицій. Якщо у цей складний період замість очікування, ми докладемо всіхзусиль, то після повноцінного початку роботи економічнівідносини між Туреччиною і Україною і далі будутьзміцнюватися.

BUSINESS TALKING 

Turkish investments in Ukraine currently amount to $3 billion, but after signing all the agreements related to the Free Trade Area, they will grow at least twice over the next five years 

Бурак Пехліван, голова Міжнародної спілки бізнесменів України та Туреччини (TUID) 

Burak Pehlivan, Chairman of the International Turkish Ukrainian Business Association (TUID) 

Після 2014 року Україна суттєво змінилася порівняно зякою ми знали її досі. Помітно активізувалися процеси інтеграції з ЄС та загалом Заходом, із вільними ринками. Нині ми можемо бачити, що в Україні скоротилися прояви корупції, прийнято закони, які допомагають іноземним інвесторам, зменшилися геополітичні ризики.

Ці елементи дають нам змогу ухвалювати рішення щодо більш масштабних та довгострокових інвестиційних проєктів. У рейтингу Світового банку 2011 року Україна посідала 152-ге місце, а зараз перебуває на 64-му. 

Це суттєвий прогрес. Нині турецькі інвестори дужехочуть інвестувати в Україну, у тому числі й у нерухомість. Звичайно, і до 2008-го, і до 2014 року інтерес до ринку нерухомості був вищим, ніж він того заслуговував, тому інвестори не хотіли зупинятисявиключно на цій галузі. Але нині ринок перебуває в більш-менш збалансованому стані, чим і приваблюєтурецьких забудовників.

На українському ринку нерухомості вже діють такітурецькі компанії: Demir Group, Onur Group та MetalYapi Konut, це три потенційні підприємства, якізаймаються нерухомістю в Україні.

Onur Group планує побудувати у Львові готель та технопарк для IT-компаній; Aidemir Group уже звелажитловий квартал та комерційні об’єкти у Вінниці; MetalYapi Konut викупили ділянки землі в Києві, однак покищо не розпочали будівництво.

ПРО ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ Й ТУРЕЧЧИНОЮ 

Найважливіша частина економічних турецько-українських відносинце підписання договору щодозони вільної торгівлі. Ці переговори розпочалися ще2007 року, минуло вже майже 13 років.

Під час лютневої зустрічі в Києві президентів обохкраїн було домовлено, що угода буде підписана цьогороку. Навіть міністри економіки України й Туреччини підписали меморандум про наміри. Також булиобговорені питання у сферах оборони, освіти й культури, туризму: було підписано чимало договорів з багатьох напрямів. Уперше за десять років буворганізований турецько-український форум, на якомубули присутні президенти Р. Т. Ердоган і В. Зеленський, а також керівники найбільших турецьких компаній, якізацікавлені в інвестиціях і веденні бізнесу в Україні. 

Ukraine has changed significantly since 2014 as compared with what we have had before. There was a visible boost 

in integration processes with the EU, West in general and free markets. Today we observe that the manifestations of 

corruption have decreased in Ukraine, the laws aimed to help foreign investors have been passed, and geopolitical risks have been reduced. These elements let us make decisions on larger and longer-term investment projects. In the 2011 World Bank ranking, Ukraine has ranked 152 and now it ranks 64. The progress is significant. Nowadays, Turkish investors are eager to invest in Ukraine, particularly in real estate. Of course, both by 2008 and by 2014, interest in the real estate market was higher than it deserved, so investors did not want to work only in this industry. However, the market is currently інin a more or less balanced state, which is why it attracts Turkish developers. 

Ukrainian real estate market is already represented by the following Turkish companies: Demir Group, Onur Group, and Metal Yapi Konut. These are the three potential real estate companies in Ukraine. 

Onur Group is planning to build a hotel and technopark for IT companies in Lviv while Aidemir Group has already built a residential quarter and commercial premises in Vinnytsia.Metal Yapi Konut has purchased land plots in Kyiv but the construction works haven’t begun yet. 

ON THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND TURKEY

The most important part of the Turkish-Ukrainian economic relations is the signing of the Free Trade Area (FTA). The

negotiations began in 2007. 13 years have passed since then.

During the meeting, in February, in Kyiv, the Presidents of both countries have negotiated that the agreement is to be signed this year. The Economy Ministers of Ukraine andTurkey have signed a memorandum of intent. Issues in the fields of defense, education, culture, and tourism have also been discussed – many treaties concerning different areas of cooperation have been signed. For the first time in ten years, the Turkish-Ukrainian forum was organized involving the participation of presidents R. T. Erdogan and V. Zelensky, as well as many executives of the largest Turkish companies interested in investing and doing business in Ukraine. 

 

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: