Yurtdışında model bir Türk işadamı derneği, Türk Ukrayna İşadamları Derneği(TUİD)

by burakpehlivan on 18/05/2017

 

Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin(TUİD), yönetimine 2011 yılında seçildiğimizde sistemi, altyapısı olan, saygın bir işadamı derneği devralmıştık. Hedefimiz varolan sistemi daha da geliştirmek, yalnız Ukrayna sınırları içerisinde değil, yurtdışındaki Türk işadamı dernekleri arasında da model olabilecek bir yapıyı oluşturmaktı. O zaman için oldukça iddialı görülen bu hedefimizin üzerinden 6 yıl ve üç seçim dönemi geçti. TUİD’in 8. dönemini  tamamlıyoruz. Bu haftasonu üyelerimizden Kiev Intercontinental Otel’de olağan seçimli genel kurulumuz yapılacak. 6., 7. ve 8. dönemlerin hepsinde başkanvekili olarak, 8. dönemin ikinci yarsında ise başkan olarak TUİD’de görev aldım. Bu süreçte Ukrayna’da bir devrim, toprak kayıpları, düşük yoğunluklu savaş, büyük bir ekonomik kriz ve tüm bunlara bağlı dolar bazında GSMH’nin %50 daraldığına tanıkılık ettik. Ancak TUİD, Ukrayna Türk iş dünyasının büyük fedakarlıklarıyla daha da büyüdü, güçlendi. 6 yıl önce koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında ise mahcup olmadık. Bugün aralarında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun(DEİK),  Türkiye’nin gönüllülük esasına göre örgütlenmiş en büyük iş insanları organizasyonu olan Türkonfed’in ve hatta Ukrayna ‘da faaliyette bulunan birçok yabancı ülke işadamları derneğini de bulunduğu kurumlar tarafından, TUİD örnek bir işadamları derneği olarak gösteriliyor.

13 yıla sığan sekiz dönemde, altı başkanımızın görev alması dinamik, demokratik bir anlayışa da sahip olduğumuzu göstergesi. Dokuzuncu genel kurulumuz öncesi, sekizinci dönemimizin bir muhasebesini yapma arzusundayım.  8. dönemin TUİD’in 13 yıllık tarihinin en başarılı, en verimli dönemi olduğunu düşünüyorum. İki yılda 80’in üzerinde etkinlik düzenlendi. Tüm bunlar yapılırken denk bütçeye ulaşıldı. İlk kez bütçe, öncelikleriyle yıl başında ilan edildi. TUİD olarak bugüne kadar yurtdışında başka hiçbir Türk işadamı derneğinin ulaşamadığı şu başarıları elde ettik.

Derneğimizin resmi yayın organı www.tuid.org.ua dünya üzerinde en çok sosyal medya takipçisine sahip  Türk işadamı derneği sitesi.  Facebook sosyal ağında 20 bin takipçi barajını aşan ilk Türk işadamı derneği sitesi oldu. Web sitemiz aynı zamada Ukrayna hakkında bir numaralı Türkçe bilgi kaynağı.

Türkiye dışındaki Türk işadamı dernekleri arasında aynı ülkede en çok şubeye sahip derneğiz.

Büyük-küçük firma, sektör, işadamı-profesyonel ayrımı yapmadık. Üye profilinde ve yönetim kurulunda oran olarak en çok Türk ve yabancı sermayeli firma yöneticisi bulunduran dünya üzerindeki birkaç Türk işadamı derneğinden biriyiz. Profesyonel, girişimci uyumu ise TUİD’in dernekçilik ve iyi yönetişim standartlarının artmasında büyük rol oynadı.

Türkiye Ukrayna ekonomik ilişkilerinin en önemli gündem maddesi Serbest Ticaret Antlaşması. Bu konuda  sürece destek olmak için Türkiye ve Ukrayna’nın 10 ayrı şehrinde 20’nin üzerinde konferans, panel, yuvarlak masa toplantısı gibi etkinlik düzenledik. Son iki ayda, Ukrayna Türk iş dünyası olarak iki kez Ukrayna Başbakanı Groysman, 3 kez Ukrayna Başbakan birinci yardımcısı Kubiv ve bir kez de Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Omelyan ile gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde de bu konu gündeme getirildi. Bu toplantılarda, iki ülkenin de büyük menfaatine olacak bu antlaşmanın imzalanması için en üst derecede lobi yapıldı.

Türkiye’nin gönüllülük esasına göre örgütlenmiş en büyük iş insanları organizasyonu olan, 195 üye dernek ve 26 federasyonun birleşmesiyle meydana gelen, üyeleri vasıtasıyla ülkemizin tarım ve kamu dışı istihdamının %55’ini, enerji hariç dış ticaretinin ise %83’ini gerçekleştiren Türkonfed’in ilk yurtdışı federasyonu olan Türkonfed International, TUİD’in öncülüğünde, TUİD ile Almanya, Irak, Gürcistan ve KKTC’deki Türk işadamı derneklerinin birleşmesiyle kuruldu.

Ukrayna’daki en saygın iş ve yatırım konferanslarından Kyiv Post Tiger Conference’da özel bir Türkiye paneli yapılması sağlanırken, konferansın onur konuğu Türkonfed başkanı oldu.

Üçüncü bir ülke Polonya’da, Baltık İş Konferansında Türkiye Polonya Ticaret Odası ve Polonya Ukrayna İşadamları Derneğiyle, üçlü işbirliği protokolüne imza atıldı.

Tarihteki ilk, Türk Ukrayna sanayi forumu 2016 yılında, Kocaeli’de TUİD, Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası ile Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlendi. 60’ın üzerinde Ukraynalı işadamı ve bürokratın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, dönemin Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunskiy’in sözleriyle 25 yıllık Türkiye Ukrayna ekonomik ilişkilerinde, bir etkinliğe katılan Ukraynalı işadamı sayısı açısından rekor teşkil etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) Dünya Türk İş Konseyi(DTİK) 2016 seçimlerinde, oy kullanan delegelerin yaklaşık %60’ının Rusya’dan gelen işadamlarımızın oluşturduğu Avrasya Komitesi yönetim kurulu seçimlerinde en çok oyu TUİD üyesi, Ukrayna temsilcisi aldı.  Bu netice, kuşkusuz Rus Türk İşadamları Birliği(RTİB) delegelerinin desteğinin yanı sıra TUİD’in yaptığı çalışmaların bölgedeki Türk iş dünyamız tarafından da yakından ve beğenilerek takip edilmesinin bir sonucu olarak elde edildi.

Ukrayna’daki Türk ve Azerbaycan iş dernekleri arasında iki ülke büyükelçilerinin, Türk ve Azerbaycanlı işadamlarının tanıklığında, işbirliği ve karşılıklı üyelik antlaşması imzalandı.

Ukrayna’da, ülkede önemli yatırımları olan ve etkin iş dünyalarına sahip Türkiye, Amerika, Fransa, Çin, Büyük Britanya işadamları dernekleri Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odasıyla birlikte tarihte ilk kez birleşerek Ukrayna Uluslararası iş dernekleri ve odaları üst konseyini kurdular. TUİD bu konseyde kurucu üye olarak yer aldı. Dünyanın başka bir coğrafyasında başka bir Türk işadamı derneğimiz böyle bir oluşumun kurucusu olmadı. Bu anlamda da TUİD tarihi bir adım attı.

25 yıllık Türkiye Ukrayna ekonomik ilişkilerinde DEİK, ilk kez Ukrayna’nın başkent Kiev dışında bir şehrinde, Lviv’de, TUİD ve Lviv Valiliğiyle birlikte bir iş forumu organize etti. Bu forum aynı zamanda 2011 yılından bu yana Ukrayna’da gerçekleştirilen en geniş katılımlı Türkiye Ukrayna İş forumu oldu.

Yalnızca nisan ayının son on gününde TUİD ikisi tarihi tam dört önemli etkinliğe imza attı.

Gelinen bu noktaya şüphesiz, Büyükelçiliğimizin, Ticaret müşavirliğimizin, Ukrayna Türk Toplumunun, paydaş kuruluşlarımızın, dernek çalışanlarımızın ve elbette üyelerimizin desteği olmadan gelinemezdi. Kiev Büyükelçimiz bu dönemde yani iki yıl gibi kısa bir sürede en az 25 faaliyetimizi teşrifleriyle onurlandırarak büyük destek verdi. Ticaret müşavirliğimiz gece gündüz demeden hep yanımızda oldu. Başta üyelerimiz, Ukrayna Türk iş dünyamızın değerli bireyleri  maddi ve manevi en zor zamanda ve her şartta yanımızda oldular.

Tüm bu başarıların tek seferle sınırlı kalmaması yani kalıcı olması sürüdürülebilirlikle mümkün, zira sürdürülebilirlik sağlanamadığında, icraatlar ve başarılar da devamlı olamıyor. Sürdürülebilirlik açısından, mali sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Bunun içinse en önemli kaynak aidatlar. Aidat disiplini sağlandığı, harcamalar ise kontrol altına alınıp, tasarrufa gidildiği için bu noktaya gelinebildi. Nitekim özellikle 2016-17 yıllarında yönetim kurulu üyelerinin aidat dışı katkısına neredeyse ihtiyaç duyulmadı, bu gelir kalemi hemen hemen sıfırlandı.  Hiçbir firmanın ya da kişinin katkısı derneğin toplam gelirlerinin %10’dan fazlasına ulaşmama prensibi  titizlikle uygulandı.  Dernek, aidat, reklam ve sponsorluk gelirleriyle yönetilebilir hale geldi. Bu durum da yurtdışı Türk dernekçiliği açısından örnek bir model oluşturdu.

TUİD’in bu büyük başarısının bir parçası olan herkese şahsım ve kurumumuz adına teşekkür ediyorum.

Burak Pehlivan 

Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği(TUİD)

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: