Yurtdışındaki Türk İşadamları Dernekleri için tarihi bir adım, Türkonfed International

by burakpehlivan on 21/03/2017

 

Her şey 2013 yılının ocak ayında, Birleşmişler Milletler Kalkınma Programı(UNDP) Atina Ofisi’nden aldığımız bir telefonla başladı.  Bugün Ukrayna’da 5.5 milyar €’luk yatırım stoğuyla, ülkenin en büyük yabancı yatırımcısı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Londra’daki merkezinde üst düzey yönetici olarak görev yapan, Barry Kolodkin o zaman UNDP’nin Atina ofisi şefiydi. Karadeniz havzasında yer alan iki komşu ülke, Türkiye ve Ukrayna arasında ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için, Kiev’de bir yatırım forumu düzenlemek istiyordu. Kolodkin ve ekibi bu işin Türkiye ayağında Türkonfed ile işbirliği yapacak, Ukrayna’da ise Avrupa İşadamları Derneği ile ortak çalışma yürüteceklerdi. Internette araştırma yaparken Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin(TUİD) faaliyetleri dikkatlerini çekmiş ve bundan dolayı bizimle de görüşmek istiyorlardı.

Forum hazırlıkları çerçevesinde Kiev’e gelen ve birkaç kez bir araya geldiğimiz  Barry Kolodkin TUİD’in kapasitesini yerinde görünce bizim de sürece dahil olmamızı ve  projede yer almamız teklif etti, memnuniyetle kabul ettik. Neticede oldukça başarılı bir forum gerçekleşirken, daha önce adını birkaç kez duyduğumuz Türkonfed’in üyesi olan federasyonların ve işadamı derneklerinin elliye yakın yönetici ve üyesini Kiev’de konuk ettik ve  böylece konfederasyonu yakından tanıma olanağı bulduk. Biz Türkonfed ile ilk kez  tanışırken Türkonfed de bizi tanıdı, kurumlar arasında işbirliği zemini oluştu. Şimdi, Trabzon  Sanayici ve İşadamları Derneği başkanı (TSİAD) ve Türkonfed Başkan yardımcısı  görevlerini sürdüren Hasan Kamil Hayali ise o gezi esnasında TSİAD yönetim kurulu üyesiydi. Görüşmelerimiz esnasında, 2012 yılında Varşova’da, Polonya Türk İşadamları Derneği(POTİAD) ile temellerini attığımız ve daha sonra Doğu Avrupa’daki diğer Türk işadamları derneklerinin de katılımıyla genişleyen ve bölgedeki Türk işadamları dernekleri arasında bir iletişim platformu olan Doğu Avrupa Türk İşadamları Dernekleri Birliği(DAİB) projesini etraflıca konuştuk. İşte ilk kez yurtdışındaki Türk işadamları derneklerini, Türkonfed çatısı altında TUİD ve DAİB’in deneyimlerinden yararlanarak  bir federasyon olarak toplama fikrini değerlendirmemiz bu döneme rastlar.

Bu tarihten yaklaşık iki yıl sonra bu sefer Türkonfed başkanı Süleyman Onatça’nın önderliğindeki Türkfonfed delegasyonu, German Marshall Fund’ın proje finansmanında gerçekleştirdikleri Moldova ve Gürcistan’ı da kapsayan temaslarının Ukrayna ayağında konuğumuz oldular. Yalnızca bir günlük bu gezide Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa İşadamları Derneği ve Ukrayna İşverenler Birliği gibi kurumlarda görüşmeler gerçekleştirilirken Türkonfed bünyesinde uluslararası federasyon oluşturma fikrini de Süleyman Onatça ile paylaştık. Onatça, bu konuya çok olumlu bir yaklaşım gösterdi ve bu  fikri sahiplendi.  Bütün bunlar yaşanırken, Türkonfed’in bir iki ay sonra, 2015 yılının mayıs ayında gerçekleşen genel kurulunda Tarkan Kadooğlu başkanlığa seçildi, Hasan Kamil Hayali ise yurtdışı ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine geldi. Başkan Kadooğlu’nun ve yeni yönetiminin desteğiyle Türkonfed Uluslararası’nın kurulmasının böylece önü açıldı ve kasım ayında, Türkonfed International’ın kuruluşu, Türkiye’nin manevi başkenti Çanakkale’de düzenlenen 19. Türkfonfed iş zirvesinde gerçekleşti. İlk etapta Ukrayna, Almanya, Gürcistan, Irak ve Kuzey Kıbrıs’taki Türk iş dernekleri oluşumda yer aldı. Üye derneklerin sayısı hızla artacaktır. Bu noktada hem şimdiki başkan Tarkan Kadooğlu’na, hem Süleyman Onatça başkana hem de kurumun dışilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı dostum Hasan Kamil Hayali’ye sürece destekleri ve bir düşünceyi, projeye ve sonunda ise somut bir yapıya dönüştürdükleri için müteşekkiriz.

Peki nedir bu Türkonfed? Türkonfed, Türkiye’nin gönüllülük esasına göre teşkilatlanmış, 186 üye işadamı derneği, 23’ü bölgesel 26 federasyonun birleşmesinden oluşmuş en büyük işinsanları organizasyonu. 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği uyum  yasalarının Türkiye’de işadamı derneklerinin federasyonulaşmasına izin vermesiyle resmi hüviyetini kazanmış.  Bu derneklere üye 10 binden fazla işadamı, sahip oldukları 40 binin üzerindeki firmayla Türkiye’de tarım ve kamu dışı istihdamın %55’ini oluştururken, enerji hariç dış ticaretin ise %83’ünü gerçekleştiriyorlar. Konfederasyonu oluşturan en önemli derneklerden biri olan TÜSİAD vasıtasıyla Avrupa Birliği’nde büyük sermayeli firmaların üye olduğu Eurochambers’a üyeyken, konfederasyon ise AB’de KOBİ’lerin temsil ediliği EMABBE’ye üye, yani bir şekilde ülkemiz henüz AB’ye üye olmadan, birliğin işadamı organizasyonlarına Türkonfed üye olmuş durumda. Türkonfed’in bir başka özelliği ise ülkemizde kadın girişimcilerinin en geniş biçimde temsil edildiği bağımsız işinsanları örgütü olması. Türkonfed, TUİD gibi siyaseten bağımsız ve tarafsız.

Ukrayna Türk iş dünyasının, TUİD’in bugüne kadar yaptıkları ortada. Böyle bir kurumda temsil edilmek hem de Türkonfed International’in uzun ve zahmetli kuruluş sürecinde, kurucu üye olarak bulunmak, TUİD’in yaptığı faaliyetlerin, Ukrayna dışında da ses getirdiğinin ve kurumun önemli bir saygınlığa ulaştığının işaretlerinden biri. Bugüne kadar yüzlerce yazı yazdım ama sanırım makale olarak sivil toplum örgütleri hakkında kaleme aldıklarım birkaçı geçmez. Ancak  böyle tarihi bir gelişme olunca ve Türkonfed’in resmi yayın organı Türkonfedbiz bu yazı için bir de yer ayırınca tüm bu süreci yazıya dökmek  istedim.

Türkonfed International kısa sürede Ukrayna’daki Türk iş dünyasına katkısını gösterdi. Önce Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihte ilk kez oluşturduğu Türkiye temsilciliği görevine, Ukrayna’daki tüm şehir sanayi ve ticaret odalarının oybirliğiyle Türkonfed başkan yardımcısı Hasan Kamil Hayali’nin seçilmesi, Ukrayna ve Ukrayna’daki Türk iş dünyası için Türkiye’de büyük bir lobi gücü oluşturdu. Sonrasında ise Türkonfed başkanı Tarkan Kadooğlu’nun, Ukrayna’da düzenlenen en önemli ekonomi konferanslarının başında gelen ‘Kyiv Post yeni pazarlara ulaşım’ konferansının açılış konuşmasında Türkonfed’in tüm kurumları ve olanaklarıyla TUİD üzerinden Türkiye ve Ukrayna iş dünyaları arasında bir köprü oluşturacağını, salonda bulunan onlarca büyükelçinin, ülkenin önde gelen firmalarının sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin önünde dile getirmesi hiç kuşkusuz Ukrayna’da elimizi daha da güçlendirdi. Beşeri, kişisel ilişkiler, önemli ama bunlar Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye resmi temsilciliği ve Türkonfed International gibi mekanizmalarla kurumsal hale dönüştüğünde kalıcı oluyor.

Dünyada her şeyin bir ömrü var. Kişiler gibi kurumlar da gelip geçici ancak düzgün bir altyapı, iyi yönetim ve kurumsallaşmayla kurumların ömrü, kişilere göre çok daha uzun olacak, aynı şekilde yaşam sürelerince yaptıkları katkı da çok daha fazla ve verimli gerçekleşecektir. Türkonfed International yalnızca Ukrayna Türk iş dünyası için değil, yurtdışındaki tüm Türk işadamları dernekleri için tarihi bir adımdır. Hayırlı olsun.                                

Burak PEHLİVAN

Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği(TUİD)

Yönetim Kurulu Başkanı

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: