Türkiye’nin Batı Karadeniz limanlarının Ukrayna için önemi artacak, Burak Pehlivan

by burakpehlivan on 07/03/2016

sa23
Doğu Karadeniz’e yaptığımız ziyaretin hemen sonrası, bu sefer, Batı Karadeniz’den bir heyeti Ukrayna’da misafir ediyoruz. Bartın Madeni Eşya Odası Başkanı Yılmaz Akdeniz ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Ömer Ağartan ile görüşmemizde Bartın, Karabük ve Zonguldak’tan oluşan bölgenin ekonomik durumunu konuşuyor, Ukrayna’yla özellikle ülkenin Herson, Nikolayev gibi liman şehirleriyle ticaretin nasıl artıralabileceğini tartışıyoruz. Gündemimizdeki bir başka konuysa Batı Karadeniz’in turizm potansiyeli. Eşsiz bir doğaya ve 3 bin yıllık tarihe sahip bölgeye Ukrayna’dan özellikle kültür turizmine dönük neler yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Kuşkusuz tüm bu konulardaki ilerlemenin anahtarı Karadeniz’in iki yakası arasındaki ulaştırma olanaklarını geliştirmekte yatıyor.

Bölgenin denizyolu altyapısının geliştirilmesi Ukrayna ile ticarete canlılık getirecektir

Doğu Karadeniz’de ulaştırma altyapısının deniz ve demiryolu taşımacılığında geliştirilmesi nasıl bölgenin kalkınması için bir elzemse aynı durum Batı Karadeniz için de geçerli. Günümüzde Zonguldak’ta dört, Bartın’da iki liman bulunurken. Zonguldak’ta iki liman inşası daha planlanıyor. Bunlardan, Filyos limanı 25 milyon ton elleçleme kapasitesiyle son yıllarda Türkiye’de yapılan en büyük devlet yatırımlarından biri olacak. Bu liman yalnız Ukrayna ile değil bölgenin tüm Karadeniz havzasıyla da ilişkisine canlılık getirecek.  Bartın limanının Ro-Ro taşımacılığa uygun hale getirilmesi ise Zonguldak’ın yanı sıra bu şehri de Ukrayna limanlarına bağlayabilir.

Bölge limanları yalnız yük değil, yolcu  taşımacılığı için de büyük potansiyel taşıyor.  Kruvaziyer gemileri zaten 3 yıldır Bartın limanına uğruyor ancak liman altyapılarının yolcu taşımacalığı alanında da iyileştirilmesi  kruvaziyer turizmini daha da yaygın hale getirir.  Geçtiğimiz yılın ekim ayında Odesa’da İngiliz Ticaret Odası’nın öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz iş forumundaki, panellerden biri Karadeniz Bölgesi’nde kruvaziyer turizminin geliştirilmesin dönüktü. Bölge ülkelerinin turizm alanında işbirliğini artırması, şüphesiz liman şehirlerindeki refah artışına katkıda bulunacaktır. Bu noktada Bartın ve Zonguldak limanlarımız gerekli altyapı oluşturulduğu takdirde gemi uğrama ve konaklamalarında ön plana çıkacaktır. Çakraz plajı, Amasra, Safranbolu, Küre Dağları Milli Parkı gibi bölge zenginliklerini ve Zonguldak’ın etkileyici mağaralarını kapsayan turizm paketleri hem Kruvaziyer turistlerine hem de başta Ukraynalılar olmak üzere bölge ülkelerinden gelebilecek turistlere sunulabilir.

e7fa6b5c9910a3f91a924753aa80050e

Adapazarı-Ereğli-Bartın demiryolu hattı, bölge kalkınması için önemli bir kilometre taşı

Batı Karadeniz’de bulunan yaklaşık 650 sanayi işletmesi ağırlıklı olarak madencilik, metal, gıda ve tekstil sektörlerinde yoğunlaşmış, dolayısıyla bölge hammadde kaynaklarına bağımlı. Her ne kadar İç Anadolu’dan demiryolu bağlantısı olsa da bu yeterli değil. 281 km’lik Adapazarı Bartın demiryolu projesinin bir an önce gerçekleşmesi  bölgenin kalkınması için büyük önem taşıyor zira Marmara Bölgesindeki sanayi alanları, Batı Karadeniz limanlarına bağlanırken, bölgeler arası ürün ve hammadde taşımacılığı kolaylaşacak, ayrıca Ukrayna ve Türkiye arasında da güçlü ve yeni bir ulaştırma koridoru oluşacak. Batı Karadeniz bölgesinde de, Türkiye’nin birçok bölümünde olduğu gibi ulaşım altyapısı karayolu ağırlıklı. Deniz ve raylı sistem ulaşım ağının yetersizliği, Ukrayna ve bölge arasındaki taşımacılığı büyük oranda Zonguldak ve Ukrayna’ nın Herson ilinin Skadovsk limanı arasındaki Ro-Ro taşımacılığıyla kısıtlıyor. Bu durum  ikili ve transit ticaretin gelişmesini engelliyor. Bunun için Adapazarı’ndan bölgeye yapılacak demiryolunun faaliyete alınması, bölge ekonomisine büyük bir canlılık getirecektir. Bu yatırıma, kapasiteleri artan ve yeni  inşa edilen limanlar da eklendiğinde Bartın’ın ve genel olarak Batı Karadeniz bölgesinin en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke arasında karşı yakadaki komşumuz Ukrayna’nın olmaması gibi bir gariplik de ortadan kalkacaktır.

Adapazarinda-mevcut-Tren-Hattında-Hafif-Rayli-Sistem-Hazirligi11

Ukrayna’nın iş dünyamız tarafından daha iyi tanınması, kurumlarımızın aktif çalışması, jeopolitik gelişmeler ve Ukrayna’daki yapısal reformların etkilerinin görülmeye başlanmasıyla; komşumuza ilginin olması gereken seviyeye yaklaştığı ve karşılıklı iş heyeti ziyaretlerinin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu noktada Bartın heyetinin ziyareti de zamanlaması itibarıyla oldukça yerindeydi. Heyetteki işadamlarının Türkiye’nin gönüllülük esasına göre kurulmuş en büyük işadamları organizasyonu olan Türkonfed’e üye derneklerin mensupları olduklarını da belirtmek gerek zira,  Türkonfed’in Ukrayna’yı öncelikli ülkelerden biri olarak belirlemesi ve dernek yönetiminin 2016 yılında Brüksel’e yapılan ilk yurtdışı ziyaret sonrasında,  ikinci yurtdışı ziyaretini Ukrayna’ya yapıyor olması da, bağlı federasyon ve derneklerin Ukrayna’ya ilgilerini artırmalarına ve bu ülkeye daha çok çalışma ziyareti yapmalarına, yukarıda saydığımız faktörlerin yanı sıra  etki ediyor.

c01d67e78144dc889aec40e8d5762f4e5acd73dd28431c0f018db8554920226d

Fotoğraftaki, el işlemesine gelince. Anadolu’nun adeta her köşesi başka bir el işlemesiyle,  başka bir zanaatıyla anılır.  Bartın gümüş tel kırma işlemesi de bunlardan biri. Kısaca Bartın işi diye de anılan bu zanatta, gümüş teller kumaş, şal, yatak örtüsü ya da ev eşyası gibi bir yüzeye işlenir. Ukrayna’ya, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen oda, dernek heyetlerinin, programlarında yalnız işe dönük görüşmelere değil,  bölgeriyle ilgili tanıtım sunumlarına da yer vermeleri, plaketin yanı sıra artık  şehirlerinin sanatlarına, zanaatlarına dönük takdimlerde de  bulunmaları sevindirici. Türkiye’nin tamamının da, ayrı ayrı her bölgesinin de müthiş bir kültürü var ve bunu tanıtmak yalnız devletin değil tek tek hepimizin görevi.

Burak PEHLİVAN

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: