Trabzon, Ukrayna ve Kuzey Avrupa’nın İran ve Çin ile ticaretinde önemli bir lojistik merkezi olabilir, Burak Pehlivan

by burakpehlivan on 24/02/2016

6c43d6a721ea5077d44967dfdeb9c9f062fb95407b98bfcf8c86879f2d729495

Doğu Karadeniz’deki Ticaret ve Sanayi Odaları’nın ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının davetlisi olarak, Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği(TUİD) Herson temsilcisi Ali Bulut, Türkiye Ukrayna İş Konseyi kurucu genel sekreteri Yuriy Tsartskiy ile Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası’ndan bir işadamı heyetiyle Trabzon ve çevre illerine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretin merkezi ise, tarihi İpekyolu’nun Karadeniz ile birleştiği, bir dönemin imparatorluk başkenti, Osmanlı’nın ise şehzade eğitim sancağı olan Trabzon oldu.

Türkiye ile Ukrayna arasında en güncel konu iki ülke arasında imzalanması artık son noktaya gelen Serbest Ticaret Antlaşması. Bu antlaşmanın imzalanmasıyla hem karşılıklı ticarette hem de karşılıklı yatırımlarda kayda değer bir artış sağlanacağı bir gerçek. Bugün Avrupa’da kişi başına gelirin en düşük olduğu ülke olan Ukrayna’da ortalama gelirin bu düşük düzeyde uzunca bir süre kalması mümkün değil. Dünyanın en değerli toprağı çernozyonun dünya rezervlerinin dörtte birine, Avrupa’nın ise ekilebilir alanının üçte birine sahip olan, dünyada en çok sertifikalı bilgi işlem mezunun yaşadığı ilk 5 ülke arasında yer alan, Avrupa’da yıllık mühendislik mezunu sayısında en üstteki iki ülkeden biri kabul edilen Ukrayna’nın, yetişmiş ve eğitimli insan kaynağıyla geleceği çok parlak. İşte hem Ukrayna’nın önümüzdeki yıllardaki olası hızlı büyüme sürecine hem de ülkemizle Ukrayna arasındaki ticari ilişkilerin Serbest Ticaret Antlaşmasının imzalanmasıyla daha da gelişeceği bir döneme Türk iş dünyamızın şimdiden hazırlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle biz de Ukrayna’daki Türk iş dünyasının temsilcileri olarak bu doğrultudaki çalışmalarımızı son dönemde hızlandırmaya karar verirken Türkiye’nin Ukrayna’da, Ukrayna’nın ise Türkiye’de daha iyi tanınması amacıyla konferans, açık oturum, forum ve yuvarlak masa gibi faaliyetleri daha sık  düzenlemeye başladık.

Peki, bu faaliyetlerin Türkiye ayağında neden ilk olarak Doğu Karadeniz’i tercih ettik? Birincisi manevi nedenlerle, zira Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası’nın tarihinde ilk kez oluşturduğu Türkiye resmi temsilciliği görevine, Trabzon Sanayiciyi ve İşadamları Derneği(TSİAD) yönetim kurulu başkanı Hasan Kamil Hayali’nin seçilmesinden  dolayı bölgeye pozitif bir ayrımcılık uyguladık,  ikinci ve daha önemli neden ise, güncel gelişmeler Trabzon başta olmak üzere bölgenin Ukrayna ve Türkiye için önemini daha da artırdı.

Çalışma ziyaretimizin ilk bölümünde; gerek Trabzon valisi Abdil Celil Öz’ün kabulünde, gerekse Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası(TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve ekibiyle görüşmemizde, gerekse de TSİAD ziyaretinde Trabzon başta olmak üzere bölgenin, İskandinavya, Baltık ve Doğu Avrupa ülkelerini Ukrayna ve Karadeniz üzerinden Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya bağlayacak Viking projesinde çok önemli bir lojistik merkezi olarak konumlanabileceğine dikkat çektik. Yeni bir gelişme olarak Ukrayna, daha önce Rusya üzerinden Orta Asya ve Çin’e yaptığı ihracatı bugün  Rusya’nın uyguladığı transit ambargosundan dolayı  Karadeniz üzerinden gemilerle Gürcistan’a taşıyor ve o şekilde alıcılara göndermeye çalışıyor. Hâlbuki Gürcü limanlarının kapasitesi çok yetersiz. Aynı şekilde Çin’in de özellikle Karadeniz ve Ukrayna üzerinden mallarını Avrupa’ya gönderme projesinde Güney Karadeniz’de bir veya birkaç limanın yıldızı parlayacaktır ki bu limanlardan biri neden Trabzon olmasın?  Son olarak uluslararası yaptırımların kaldırıldığı İran’ın, tarihi Erzurum Trabzon hattını canlandırarak Avrupa’ya açılmak, Ukrayna’nın özellikle tarımsal hammaddesini ise bu hat üzerinden ülkesine ithal etme konusundaki özellikle Ukrayna”da yoğunlaştırdığı çalışmalarını biliyoruz.

Tüm yukarıda saydığımız projelerin ortasında yer alan Trabzon ve bölgesi yalnız ülkemizin değil, tüm Karadeniz’in en önemli lojistik merkezlerinden birine haline dönüşebilir. Ancak bunun yapılması için Trabzon’a demiryolunun gelmesi, liman kapasitesinin ise genişlemesi elzem gözüküyor. Aynı şekilde hava seferlerinin artması da bu süreci kolaylaştıracaktır. Bu noktada Ukrayna ve Trabzon arasında doğrudan tarifeli uçuşlar da düşünebilir. İşte tüm bu konulara dikkat çekmek de gezimizin amaçları arasındaydı. Her ne kadar Bab-ı Ali’nin bir bölümü yaptığımız çalışma ziyaretini “Şimdi Rusya düşünsün”, “Rusya şokta”,  “Ruslar’ı kokutacak hamle” gibi abartılı ve  maksadını aşan başlıklarla haberleştirdiyse de, medyanın çalışmalarımıza geniş ilgisi gösteriyor ki, bu amacımızda da kısmen de olsa başarılı olmuşuz.

Çalışma seyahatinden almak istediğimiz bir başka sonuç ise bölgenin üç önemli Sanayi ve Ticaret Odasında, yani Trabzon, Rize ve Giresun odalarında “Ukrayna’da ticaret ve yatırımda fırsatlar” konulu panellerle bölge işadamlarımıza Ukrayna’yı daha doğru tanıtabilmekti. Bu panellere yoğun ilginin olması, bölgedeki şehirlerle Ukrayna arasında bugüne kadar olması gerekenin çok altında seyreden ticari ilişkilerin, orta ve uzun vadede gelişmesi konusunda bizleri umutlandırdı. Türk Ukrayna İş Konseyi Genel Sekreteri Yuriy Tsartskiy’in, TUİD Herson temsilcisi ve tarım uzmanı Ali Bulut’un ve benim konuşmacı olarak yer aldığımız bu panellere ilişkin bir makaleyi önümüzdeki dönemde kaleme alacağım.

Türkiye’ye, özellikle Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerimize 25 yıllık Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası’ndaki görevi esnasında yüzün üzerinde çalışma ziyareti yapan ve bugün odanın 50’den fazla ülkeyle ilişkilerinden sorumlu olan Tsartskiy’in, bu seyahat esnasında gördüğü sıcaklık ve ilgiye dünyanın hiçbir ülkesinde ve Türkiye’nin hiçbir şehrinde tanıklık etmediğini samimi bir şekilde ifade etmesi ise, ancak gezinin ev sahiplerimiz tarafından ne kadar kusuruz planlandığıyla ve bölge insanının eşsiz konukseverliği ile açıklanabilir. Geziye katılan tarım, ağaç işleme, makine, plastik, petrol ürünleri, inşaat ve lojistik gibi sektörlerden Ukraynalı iş insanlarının, Türk muhataplarıyla somut iş bağlantıları kurduklarını görmek ise organizasyonun bir başka artısıydı. Öyle görülüyor ki önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı Türkiye’mizin ve Ukrayna’nın her bölgesine yayacağız.

Burak PEHLİVAN

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: