“Türkiye Ukrayna Serbest Ticaret Antlaşması ikili ticareti patlatacak”

by burakpehlivan on 07/01/2016

FullSizeRender (1)

Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Harkov’da, devlet teşvikleri kapsamında incelemelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret müşaviri Haydar Koçak, önce Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği(TUİD) Harkov temsilciliğini ziyaret ederken, daha sonra ise Harkov’daki Türk işadamlarıyla, TUİD’in organizasyonuyla biraya geldi. Koçak, burada devlet teşvikleri konusunda işadamlarını bilgilendirirken, Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanması artık son aşamaya gelen Serbest Ticaret Antlaşması ve 1 Ocak 2016’dan itibaren yürürlükte olan Ukrayna AB Ortaklık antlaşmasının olası etkileri konusunda işadamlarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Ukrayna STA’sı ikili ticareti patlatacak, karşılıklı yatırımları ise artıracaktır

T.C. Kiev Ticaret müşaviri Haydar Koçak, Ukrayna-Türkiye ikili ticaret hacminin, Ukrayna ekonomisindeki küçülme, yerel para birimi grivnadaki yüksek oranlı devalüasyon ve Ukrayna’nın ana ihracat kalemleri olan emtia fiyatlarındaki global düşüşe paralel %30’un üzerinde daraldığı tespitiyle konuşmasına başlarken, tüm bunlara rağmen özellikle 2016 yılından umutlu olduklarını belirtti. Koçak, Ukrayna’da devlet teşviklerinden yararlanan 30 civarında Türk firması olduğunu belirtirken, yurtdışında iş yapan Türk firmaları için bu teşviklerin önemine dikkat çekti. Haydar Koçak, Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Antlaşması(STA) imzaladığını, bu durumda AB üyesi ülkelerden gelen bazı ürünlerde gümrük vergilerinin kalkacağını ancak Türkiye ile Ukrayna arasında henüz STA olmadığı için bazı Türk ürünlerinin Avrupalı rakiplerine göre Ukrayna’ya daha maliyetli geleceğini hatırlatarak, bu konuda firmaların hazırlıklı olmasını istedi. T.C Kiev Ticaret müşaviri “33 ülkeyle Türkiye’nin serbest ticaret antlaşması var, bu antlaşmaların sonucunda bu ülkelerle ikili ticaretimizde de, karşılıklı yatırımlarda da büyük artışların yaşandığına tanıklık ettik. Ukrayna ile STA imzalanması yalnız ikili ticareti patlatmakla kalmayacak, aynı zamanda özellikle Türkiye’den Ukrayna’ya doğrudan yatırımların da artmasını sağlayacaktır” dedi.

FullSizeRender (2)

Ukrayna en büyük dış ticaret fazlasını Türkiye ile ticaretinden sağlıyor

TUİD başkanvekili Burak Pehlivan ise, Serbest Ticaret Antlaşması konusunu dernek olarak kendilerinin de yakından takip ettiğini ve bu konuda lobi çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtirken, bu antlaşmanın her iki ülkenin de avantajına olduğunu ifade etti. Pehlivan “Ukrayna, AB ve Kanada ile STA yaptı, şimdi ise İsrail ve Türkiye ile görüşmelerini artık son noktaya getirmiş durumdalar. Elbette birkaç pürüz var ama şu bir gerçek ki Ukrayna, en büyük dış ticaret fazlasını Türkiye ile yapıyor yani Türkiye’nin Ukrayna’nın dış ticaretindeki önemi çok büyük. Bu antlaşma ticaret müşavirimizin dediği gibi ikili ticarette çok büyük artış yapacaktır ama Ukrayna açısından daha önemli kısmı ise ülkenin ihtiyaç duyduğu özellikle hafif sanayi yatırımları konusundaki know-how ve sermayenin bir bölümünün Türkiye’den Ukrayna’ya gelecek olmasıdır. Aynı şekilde önümüzdeki dönemde bazı Ukrayna firmalarının da Türkiye’de yatırımlarına tanıklık edeceğiz” dedi.

TUİD Harkov temsilciliği 2015’i başarılı bir biçimde tamamlamıştır

Burak Pehlivan, TUİD Harkov temsilciliğinin yalnız Harkov’un ekonomik potansiyelini Türkiye’de tanıtma, bu şehirdeki Türk iş dünyası için önemli bir çatı olma gibi vazifeleri görmekle kalmadığını, bunların yanı sıra, özellikle şehirde önemli sosyal sorumluluk projelerine de imza attığını, ayrıca bazı Türk yazar ve şairlerin eserlerinin Rusça ve Ukraynaca’ya kazandırılmasını sağladığını belirtirken, bu çalışmalarından dolayı TUİD Harkov temsilcisi Ferit Alibey’e teşekkür etti. TUİD başkanvekili TUİD’in yalnız Harkov’daki üye sayısının, yurtdışındaki birçok Türk işadamı derneğinin üye sayısından fazla olduğunu hatırlatırken, 2016 yılında Ukrayna’nın başka yerlerinde de temsilcilik açmanın planları arasında olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

FullSizeRender (3)

TUİD Harkov temsilciliğinin organizasyonu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) Ukrayna özel gözlem misyonundaki gözlemcilerden Baş komiser Ahmet Başer’in bölgedeki son güvenlik durumuyla ilgili işadamlarına kısa bir bilgilendirme yapmasıyla sona erdi

 

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: