TUİD Başkanvekili Burak Pehlivan, Romanya Hayat Gazetesi’ne TUİD’i ve Derneğin DAİB Projesini Anlattı

by burakpehlivan on 21/12/2012


Romanya Hayat Gazetesi, Türk Ukrayna İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanvekili Burak Pehlivan ile TUİD ve TUİD’in inisiyatifinde gelişen Doğu Avrupa Türk İşadamları Dernekleri Birliği(DAİB) projesi hakkında bir röportaj gerçekleştirdi.

Burak Bey Merhaba, Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nden bize kısaca bahseder misiniz?
Türk Ukrayna İşadamları Derneği 2004 yılında kuruldu. Bügün üye sayımız 200 civarında. Ukrayna’daki Türk sermayesinin oran olarak %80’ini temsil etmekle birlikte, Türkler ile ilgili işi olan Ukraynalılar da üyelerimiz arasında yer alıyor. Üyelerimizin yaklaşık %15’i Ukrayna vatandaşı. Eczacıbaşı, Fiba Holding, Turkcell, Colins, Adopen, Arkas Holding gibi ülkemizin büyük gruplarının Ukrayna iştirakleri dernek üyemiz. Aynı şekilde ülkedeki küçük ve orta ölçekli Türk firmaları da TUİD üyeleri arasında. TUİD’in kurulduğu yıllardan bu yana aktif, dinamik bir yapısı var. Bununla birlikte, özellikle son birkaç yıldır faaliyet alanlarımızı genişlettik ve yaptığımız etkinliklerin sayısını artırdık.

Doğu Avrupa Tük İşadamları Dernekleri Birliği’nin(DAİB) kurulması yolunda ilk adımı Polonya ziyaretinizde attınız. Bu çerçevede Romanya’ya gerçekleştirdiğiniz ziyarette ne gibi bir gelişme oldu?
DAİB, her ne kadar Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin öncülüğünde başlayan bir proje de olsa, Doğu Avrupa’daki Türk işadamları derneklerinin ortak projesi. İlk ziyaretimizi Polonya’ya yaptık ve proje ile ilgili POTİAD yöneticileri ile tam mutabakata vardık. Daha sonra ise biliyorsunuz Romanya’daki ödül geldi ve Romanya ziyaretimiz gerçekleşti. Romanya’daki Türk toplumu çok güçlü ve organize bir topluluk, yerel basılı medyaya sahip, güçlü ve dinamik işadamı dernekleri var. TİAD başkanı Ömer Süsli’nin biz oradayken Romaya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği tarafından 2012 yılının ülkedeki en başarılı işadamı ödülüne layık görülmesi ise bir Türk olarak bizi gururlandırdı. Gerek TİAD’daki, gerek ticaret müşavirliğindeki gerekse, Köstence’de DTİAD’daki görüşmelerimiz oldukça olumlu geçti. Bölgedeki işadamı derneklerinin birbirlerinden öğreneceği, birbirlerine verebilecekleri çok şey var. Geniş bir işbirliği alanı mevcut ve bizlerin bunu değerlendirmesi gerek.

DAİB’in kurulması bölgedeki derneklere ve iş adamalarına ne gibi katkı sağlayacak?
Serkan Bey, biraz önce ifade ettiğim gibi derneklerin birbirleriyle geniş bir işbirliği alanı mevcut. Her Türk işadamı derneği bulundukları ülkelerde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar ve bu faaliyetlerin duyurulması, bilinmesi önemli. Bizim ziyaretimizden sonra nitekim Romanya’daki Türk toplumu, Ukrayna’daki Türk medyasında çok geniş yer buldu. Onların başarıları bizi mutlu, motive etti. Yurtdışındaki Türk işadamı dernekleri çok farklı faaliyetler sergileyebiliyorlar ve birbirlerinden farklı üye yapılarına sahip olabiliyorlar. Neticede bazı konularda biz kendimizi daha çok geliştirmişken, Macaristan’daki bir dernek bazı konuları bizden daha iyi bilebiliyor. Bunun için derneklerin birbirlerinin güçlü yanlarını örnek almaları, sahip oldukları know-how’ı paylaşmaları önemli. İletişim ve karşılıklı etkileşim her dernek için bir sinerji oluşturacaktır. İnfomal bir biçimde Doğu Avrupa’daki Türk işadamları dernekleri arasında bir iletişim platformu olacak DAİB ise bu paylaşımı kolaylaştıracaktır.

İşadamı bazında faydaya gelince. Bugün Romanya’daki bir Türk işadamı, Ukrayna’da bir bilgiye ulaşmak istiyorsa ya da Ukrayna’da bir faaliyette bulunmak istiyorsa,TİAD, DTİAD kanalından bize ulaşması yeterli. Bu işadamımız, TUİD üyesi gibi Ukrayna hakkında her türlü bilgiye, olanağa çok rahat bir biçimde bizim kanalımızdan ulaşacaktır. Bizim üyelerimiz de bölge işadamları dernekleri sayesinde aynı olanağa Doğu Avrupa’daki birçok ülkede sahiptir, sahip olacaktır.

Sizin inisiyatifinizde gelişen Doğu Avrupa Türk İşadamları Dernekleri Birliği projesi diğer ülkedeki dernek temsilcilerinden nasıl tepki aldı?
Polonya’daki Türk işadamı derneğimiz POTİAD ile beraber hareket ediyoruz. Aralık ortasında Yunanistan’olacağız. Yeni yılın başında ise Macaristan’a bir seyahatimiz olacak. Rusya’dan bir heyeti ise ocak ayının üçüncü haftası Ukrayna’da ağırlıyoruz. Proje, bölgedeki işadamı derneklerimizden ticaret müşavirliklerimizden büyük bir ilgi ve destek görmüş durumda, çalışmalarımız devam ediyor.

Ekonomik krizden Ukrayna nasıl etkilendi? Ülkedeki Türk yatırımlarının durumu ne?
Ukrayna ekonomik krizinden Avrupa’da en derinden etkilenen ülke oldu. Parası %60’ın üzerinde devalüe olurken, 2009 yılında ekonomik küçülme %15, 6 gibi korkunç bir miktarda gerçekleşti. Son iki yıldır %5 civarında büyüyen ekonomide bu yıl ise sıfır büyüme bekleniyor. Ülke henüz kriz öncesi seviyeye dönebilmiş, yaralarını sarabilmiş değil. Özellikle bankacılık sektöründe birçok batılı kuruluş küçüldü ya da ülkeyi tamamen terk etti. Bu konjonktürde ülkede Rus ve Türk yatırımlarında ise artış var. Rusya’nın özel durumunu bir kenara koyarsak, Avrupa ülkelerinden yalnızca Türkiye’den ülkeye yapılan yatırımlarda ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim içinde bulunduğumuz yıl en büyük yabancı sermaye yatırımını bir Türk firması Anadolu Efes gerçekleştirdi. Ülkedeki Türk sermayesi 2 milyar $’a yaklaşıyor. Türkiye, Ukrayna’nın ihracatnda 2., dış ticaretinde ise en büyük 3. ülke durumunda.

Ukrayna’da yatırım yapmak, iş yapmak isteyen Romanya’daki iş adamlarına tavsiyeleriniz nelerdir? Hangi sektörler iş yapmak için daha uygundur?
Öncelikle burada daha önce iş yapmış işadamlarımızın deneyimlerinden faydalanmalarında yarar var. Böyle bir niyeti olan işadamlarımızın ticaret müşavirlikleri ve işadamı dernekleriyle temasa geçmelerini öneririm. Ukrayna kolay bir dönem geçirmiyor ancak böyle dönemler pazara girişteki eşiği aşağıya indiren ve fırsatlar sunan da dönemler. Ben işadamlarımıza geleneksel alanlarda değil, kendi incelemeleri sonucunda bulabilecekleri niş, fark oluşturabilecekleri alanlarda yatırım yapmalarını ama her şeyden önce yatırımlarını uzun vadeli planlamalarını ve yatırımlarının geri dönüşleri noktasında sabırlı olmalarını tavsiye ederim.

Burak Bey bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
Serkan Bey, ben size TUİD’e ve DAİB projesine gazetenizde yer verdiğiniz için teşekkür ederim.

Aşağıdaki butonları tıklayarak, yazıyı arkadaşlarınızla paylaşın!

Previous post:

Next post: